Global Event Promotion

   Event Type Conference    
 

Nov 17th 2015
To

Nov 18th 2015

National Conference on Wood Based Technology, Engineering & Innovation 2015 (NCWEI'15)  
Event Serial -19723
Website   http://ncwei15.polikk.edu.my/ncwei15/
Contact Person - AZMAN BIN TALIB
Event enquiries email address - daftar.ncwei15@gmail.com
Deadline for abstracts/proposals: 2015-08-02
Organized by: politeknik
Venue: SABAH, KOTA KINABALU, Malaysia

About Event

NCWEI'15 adalah akronim kepada “National Conference on Wood Based Technology, Engineering & Innovation 2015”. Ia adalah platform perkongsian penyelidikan dan inovasi kepada penyelidik dari kalangan Politeknik, Kolej Komuniti, Universiti, IPTA & IPTS serta agensi kerajaan dan industri yang berkaitan. NCWEI’15 merupakan acara ilmiah tahunan peringkat kebangsaan kali pertama dianjurkan oleh Politeknik Kota Kinabalu, Sabah (PKK). Persidangan kebangsaan ini akan menghimpunkan kertas penyelidikan dan inovasi khususnya daripada teknologi berasaskan kayu seperti penyelidikan berasaskan kayu, pengurusan dan pemuliharaan hutan, sains kayu, teknologi kayu, dan perabot. Selain itu , ia juga menghimpunkan kertas penyelidikan dan inovasi dalam bidang kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam, sains dan matematik, teknologi maklumat, kajian tindakan, sains sosial, perdagangan, pelancongan dan hospitaliti, TVET dan pendidikan, teknologi hijau, tenaga diperbaharui dan lain-lain topik berkaitan teknologi dan kejuruteraan. NCWEI'15 yang akan berlangsung pada 17 & 18 November 2015 ini diharapkan dapat menjadi platform terbaik dalam mengetengahkan idea untuk dimajukan oleh mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan bersama.